ก่อนจะซื้อขายบ้าน เราควรเตรียมตัวเตรียมบ้านอย่างไร

0 Comments

ประกาศซื้อขายบ้าน

ความเบื่อเป็นเหตุ?

ในปัจจุบันอัตราความเบื่อของคนเรานั้นมีมากถึง 70% เลย เป็นความรู้สึกที่สามารถอยู่ร่วมกันได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ใครก็สามารถมีความรู้สึกเบื่อได้ ทำให้มีการเปลี่ยนอะไรบ่อยบ่อยนั้นเป็นเรื่องปกติที่คนเรามักจะกระทำเมื่อเกิดความเบื่อสิ่งเดิม ๆ รวมไปถึงอาจจะเบื่อสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเองก็ได้ อย่างเช่น ตัวบ้านที่เรานั้นได้อยู่อาศัยในทุกวัน กับสภาพแวดล้อมเดิม ๆ และบรรยากาศเดิม ๆ มุมห้องเดิม ๆ อาจทำให้เรารู้สึกเบื่อเมื่ออยู่บ้านได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะหลายคนก็คงเคยมีอาการเบื่อบ้านกันบ้างแล้ว และวิธีแก้ความเบื่อบ้านของแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกัน

บางคนมีวิธีการแก้เบื่อบ้านด้วยการออกไปข้างนอกบ้าน ไปเที่ยวไปหาสถานที่ใหม่ใหม่ หรือบางคนอาจแก้ด้วยการจัดบ้านมุมใหม่ ดีไซน์แบบใหม่ หรือบางคนนั้นก็ซื้อบ้านใหม่ไปเลยเพื่อความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ก็ให้อารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันและขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนว่าพอใจที่จะแก้ไขอาการเบื่อบ้านในรูปแบบใด

ในปัจจุบันจึงทำให้มีการประกาศซื้อขายบ้านอยู่บ่อยบ่อย โดยเรานั้นอาจจะเห็นได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการติดป้ายประกาศซื้อขายบ้านตามเสาไฟ ตามกำแพง ตามพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ หรือป้ายประกาศซื้อขายบ้านในเว็บไซต์ก็มีด้วยเช่นกัน 

บางทีการที่เราเห็นป้ายติดประกาศซื้อขายบ้านนั้นอาจเกิดจากสาเหตุการเบื่อบ้านของเจ้าของป้ายประกาศก็เป็นได้ หรืออาจเป็นเพราะเหตุผลอื่นก็ได้อีกเช่นกัน ซึ่งเหตุผลการประกาศซื้อขายบ้านนั้นมีมากมายด้วยเหตุผลที่ไม่ตานตัว และกำลังมีหลายคนที่สนใจกับการซื้อขายบ้านอยู่ ในวันนี้เราเลยจะมาแนะนำวิธีการเตรียมตัวก่อนที่จะทำการประกาศซื้อขายบ้านนั้น เราควรเตรียมตัวการขายบ้านอย่างไรกันบ้างเพื่อให้ถูกต้อง

ก่อนจะประกาศซื้อขายบ้าน ควรเตรียมตัวการขายอย่างไร

1 เปลี่ยนแปลงโซนการใช้ประโยชน์

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มค่าที่ดิน 

3 พุ่งเป้าขายไปยังกลุ่มลูกค้าผู้ใช้โดยตรง 

4 แสดงให้ผู้ซื้อทราบว่ายืดหยุ่นได้

5 ข้อเสนอใช้วิธีแลกเปลี่ยน

6 เสนอเงื่อนขายในการขายที่น่าจูงใจ

7 ใช้วิธีเช่ากลับคืนที่ดินทั้งหมดหรือที่ดินบางส่วน 

8 เข้าร่วมลงทุนกับผู้ซื้อ

9 ผูกอยู่กับเงื่อนไขการสร้างสิ่งปลูกสร้างตามที่ผู้เช่าต้องการ

10 เตรียมเอกสารการซื้อขายให้ครบ

จำแล้วนำไปใช้ได้ผลลัพธ์ที่แน่นอน

ก่อนที่เราจะทำการประกาศซื้อขายบ้าน เราก็ต้องดูแลบ้านให้เป็นก่อนจากใน 10 ข้อข้างต้น ถือว่าเป็นการเตรียมตัว เตรียมบ้านที่ดี เพื่อที่เราจะได้ทำการขายในอนาคต และได้ผลลัพธ์ ราคาที่โอเคต่อทุกฝ่าย โดยเราสามารถเตรียมตัวก่อนการซื้อขายได้ง่ายง่ายเลยด้วย 10 ข้อนี้

Tags: