ทำไมต้องเลือกเช่าโกดังที่พานทอง

0 Comments

โกดังให้เช่าในพานทอง

นิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม ชลบุรี (Panthong Kasem Industrial Estate) ก่อตั้ง: ปี 2550ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี คือกลุ่มผู้ประกอบการกระจกเกิดการรวมตัวอย่างเป็นระบบ ลดปัญหาโรงงานที่กระจายตัวแบบในอดีต อย่างที่ทราบกัน อำเภอพานทองตั้งอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี ดังนั้นสิ่งต่างๆที่ตัวจังหวัดได้รับ นิคมอุตสาหกรรมฯ แห่งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนเท่าเทียมกัน และเหตุผลที่ต้องเลือกเช่าโกดังที่พานทองคือ 

1.ทำเลที่ตั้งเหมาะสม 

เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม ชลบุรี เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่รวบรวมโรงงานอุตสาหกรรมและโกดังให้เช่าสินค้าเอาไว้ ทำให้เกิดการแข่งขันทั้งคุณภาพและราคาค่าเช่า ทำให้ราคาค่าเช่าถูกลงเพราะมีคู่แข่งในตลาดเพิ่มขึ้น อีกทั้งผู้เช่ายังสามารถเลือกทำเลที่ตั้งของโกดังที่พานทองได้อีกด้วย  

2.เป็นนิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม ชลบุรี ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ดังนั้นจึงมีการส่งเสริมกิจกรรมหลายๆด้าน เช่น

ระบบราง คือโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยง 3 สนามบิน(สุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภา) และ 3 ท่าเรือ, การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกหลัก 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3  ท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เพื่อให้มีระบบการจัดการขนส่งแบบบูรณาการทั้งรถไฟและท่าเรือแบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation)  ทำให้โกดังให้เช่าในพานทองมีความสะดวกสบายมากเพิ่มขึ้นไปอีกในอนาคต และเรื่องของการท่องเที่ยว การแสดงสินค้า รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 

3.สามารถจัดหาแรงงานได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการได้ง่าย  

เพราะที่ตั้งของโกดังให้เช่าพานทองตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม ชลบุรี ที่ต้องมีแรงงานสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาหางานทำอย่างไม่ขาดสาย ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าหากเช่าโกดังที่พานทองไป จะไม่มีทางขาดแรงงานที่ทำงานเลย โกดังสินค้าและกิจการก็จะเติบโตได้แบบไม่มีสะดุดกับเรื่องแรงงานแน่นอน 

4.เข้าถึงสาธารณูปโภคต่างๆได้ง่าย เนื่องจากอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม ชลบุรี ซึ่งมีเรื่องเหล่านี้

ครอบคลุมอยู่แล้ว จึงไม่ต้องมีความกังวลใจเรื่องการวางแผนเรื่องสาธารณูปโภคมากจนเกินไปนัก เพราะนิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม ชลบุรี อยู่ในตัวเมืองที่มีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้ว 

5.การคมนาคมสะดวกสบาย เพราะชลบุรีมีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC  

ชลบุรีเป็นหนึ่งใน 3 จังหวัด อันได้แก่ ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ที่ถูกผลักดันเพื่อยกระดับไทยสู่การเป็นศูนย์การทางเศรษฐกิจระดับโลก โดยจะเสริมสร้างศักยภาพพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งทะเล พร้อมทั้งพัฒนาระบบขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศไปพร้อมกันอีกด้วย ทำให้โกดังให้เช่าในพานทองมีโอกาสต่างๆเพิ่มมากขึ้น ทั้งเรื่องวัตถุดิบและการส่งออกสินค้าต่างๆ 

6.ด้วยศักยภาพของนิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม ชลบุรี ในอนาคตจะต้องจะต้องเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน โกดังที่เช่าเอาไว้ก็ต้องมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของลูกค้าที่มากขึ้น การใช้จ่ายสาธารณูปโภคก็มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง 

การเช่าโกดังที่นิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม ชลบุรี เป็นตัวเลือกที่ดีเลยว่ามั้ยค่ะ ทั้งทำเลที่ตั้ง ทั้งราคาและการแข่งขัน กำลังคนในการทำงาน ตลอดไปถึงแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคตอีกถือว่า โกดังให้เช่าที่พานทองนี้ เป็นตัวเลือกหนึ่งของผู้ประกอบการที่อยากเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการกระจายสินค้าของตัวเองได้ดีทีเดียวค่ะ 

Tags: