โกดังให้เช่าในพานทอง

ทำไมต้องเลือกเช่าโกดังที่พานทอง

0 Comments

นิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม ชลบุรี (Panthong Kasem Industrial Estate) ก่อตั้ง: ปี 2550ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี คือกลุ่มผู้ประกอบการกระจกเกิดการรวมตัวอย่างเป็นระบบ ลดปัญหาโรงงานที่กระจายตัวแบบในอดีต อย่างที่ทราบกัน อำเภอพานทองตั้งอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี ดังนั้นสิ่งต่างๆที่ตัวจังหวัดได้รับ นิคมอุตสาหกรรมฯ แห่งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนเท่าเทียมกัน และเหตุผลที่ต้องเลือกเช่าโกดังที่พานทองคือ  1.ทำเลที่ตั้งเหมาะสม  เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม ชลบุรี เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่รวบรวมโรงงานอุตสาหกรรมและโกดังให้เช่าสินค้าเอาไว้ ทำให้เกิดการแข่งขันทั้งคุณภาพและราคาค่าเช่า ทำให้ราคาค่าเช่าถูกลงเพราะมีคู่แข่งในตลาดเพิ่มขึ้น อีกทั้งผู้เช่ายังสามารถเลือกทำเลที่ตั้งของโกดังที่พานทองได้อีกด้วย   2.เป็นนิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม ชลบุรี ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ดังนั้นจึงมีการส่งเสริมกิจกรรมหลายๆด้าน เช่น ระบบราง คือโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยง 3 สนามบิน(สุวรรณภูมิ ดอนเมือง